Autoškola Pa9

Get Adobe Flash player

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá ze dvou částí:
- testu z pravidel silničního provozu
- praktické jízdy

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek, kdy je správná vždy pouze jedna odpověď.
K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu musíte získat nejméně 43 bodů z 50 možných.


Zkouška z praktické jízdy trvá 30 minut a uchazeč musí dokázat bezpečné a samostatné ovládání vozidla.

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje,
může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen.
Pokud však žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat znovu výuku a výcvik v plném rozsahu.
U nás za opravné zkoušky neplatíte, platíte pouze poplatek Magistrátu !

Poplatek za zkoušku magistrátním pracovníkům je 700,- Kč.

Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek

 

 http://etesty.mdcr.cz/ , 

 http://www.novapravidla.cz/